Již se můžete hlásit na:

kurz ve formě videoprezentací  - stále je možné objednání

kurz začne v květnu 2021 (14.5.), Brno, přihlášky s vědomostním testem již přijímáme, podmínkou účasti je absolvování kurzu STM + prokázání znalostí  

Další kurzy: