Poradna pro ženy a dívky

Poradna pro ženy a dívky představuje sociální poradenství v zařízení sociálních služeb podle §34 odst. o Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Jedná se o sociální službu ambulantního typu. Služba je poskytována na základě Standard.

Posláním zařízení je poskytování sociálního poradenství, pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení v životních situacích ve vztahu k těhotenství, rodičovství, mateřství.

Poradna je zaměřena na sociální služby a řešení specifických problémů těch, kdo se ocitají v možné náročné sociální situaci až sociální nouzi, vzniklé v důsledku těhotenství, mateřství, rodičovství.

Obrátit se na nás můžete v těchto situacích:

  • při nejasnostech na začátku těhotenství

  • při hledání řešení psychických problémů po potratu

  • kdy je počato dítě s možným postižením

  • při původně neplánovaném otěhotnění

  • při problémech s užíváním antikoncepce

  • v otázkách partnerských a mezigeneračních vztahů

  • získání informací týkající se podmínek a nároku na sociální dávky

  • k problematice domácího násilí, zneužívání a závislostí na drogách, alkoholu či vzniku jiných sociálně patologických a společensky nebezpečných jevů, jako je šikana, kriminální činy

  • při potřebě umístění v azylových domech

  • při hledání kontaktů na další specializovaná/odborná centra a zařízení

 

Poradenství je poskytováno formou osobní, korespondenční, e-mailem, telefonicky na čísle 543 254 891, nebo napsat dotaz. Odesláním vašeho dotazu, souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Objednání k osobním konzultacím

Osobní konzultace je možná po individuální domluvě na recepci nebo po telefonickém objednání na čísle 543 254 891 v časech, jak funguje recepce.

Cena

Vzhledem k tomu, že se jedná o registrovanou sociální službu, je toto poradenství poskytováno zdarma.

 

Pomáháme dívkám, ženám a jejich partnerům s úctou k životu a k rodině.

Rádi Vám poradíme při nenaplněné touze při dítěti, pomůžeme s vyhodnocením cyklů dle STM PPR, poradíme při zdravotních potížích nebo při problémech s kojením v rámci dalších poraden organizace.

Veřejně přístupné soubory informací obsahují všechny důležité informace

Poslání

Poradna pro ženy a dívky představuje sociální poradenství v zařízení sociálních služeb podle §34 odst. o Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Jedná se o službu ambulantního typu.

Posláním zařízení je poskytování sociálního poradenství, pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení v životních situacích ve vztahu k těhotenství, rodičovství, mateřství.

Cíle služby a principy jejich dosahování

Umožnit ženám, dívkám a jejich partnerům uspokojivě řešit závažné problémy vzniklé nepříznivou sociální situací v důsledku těhotenství, mateřství, rodičovství.

Vytvářet podmínky pro předcházení potenciálních sociálních problémů, které mohou vznikat v důsledku rizikového chování.

Vést k žádoucímu sexuálnímu chování a zvyšování osobní zodpovědnosti.

Spolupodílet se na předcházení dalším sociálně - patologickým jevům ohrožených skupin společnosti.

Posílit klienta natolik, aby dále nemusel již trvale služeb poradny využívat, ale aby se naučil využívat ve společnosti běžných neformálních přirozených zdrojů, jako je rodina, přátelé a své vlastní možnosti.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku do 26 let ohroženy společensky nežádoucími jevy

 

Zaměřeno na:

* mladé ženy a dívky, které se ocitly v obtížné životní situaci v důsledku možného nebo již potvrzeného těhotenství

* mladé dívky a ženy se zkušeností ztráty dítěte (po spontánním potratu, interrupci, narození mrtvého dítěte)

* mládež, která hledá podporu a informace o metodách plánování rodičovství

* mládež, která hledá podporu a informace o metodách vyhnutí se početí

* partnerské dvojice – manželské, partnerské a snoubenecké páry, které mají obtíže ve vztazích a sexualitě

* mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy (zejména šikanou, zneužíváním, nezodpovědným sexuálním chování apod.)

Oběti domácího násilí

Oběti trestné činnosti

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Osoby s jiným zdravotním postižením

Zaměřeno na:

* osoby s nenaplněnou touhou po dítěti

* osoby trpící specifickou posttraumatickou stresovou poruchou v důsledku ztráty dítěte

 

Osoby v krizi

Zaměřeno na:

* osoby v nepříznivé situaci, vzniklé v důsledku narušení reprodukčního zdraví

* osoby v nepříznivé situaci, vzniklé v důsledku domnělého nebo potvrzeného těhotenství

* osoby v nepříznivé situaci, vzniklé v důsledku očekávání narození dítěte s možným postižením

* osoby v nepříznivé situaci, které hledají podporu a informace o metodách plánování rodičovství pro podporu manželského, partnerského, snoubeneckého soužití

* partnerské dvojice – manželské, partnerské a snoubenecké páry, které mají obtíže ve vztazích a sexualitě

 

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Zaměřeno na:

* ženy (jejich partnery a rodiny), které se ocitly v obtížné životní situaci v důsledku možného nebo již potvrzeného těhotenství

* ženy (jejich partnery a rodiny) se zkušeností ztráty dítěte (po spontánním potratu, interrupci, narození mrtvého dítěte)

Rodiny s dítětem/dětmi

Zaměřeno na:

* rodiče pro přijetí a podporu rodičovské role

* rodinu pro soulad v mezigeneračních vztazích

 

Služba je poskytována ohroženým osobám, jejich rodinným příslušníkům, osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v dané oblasti a osobám hledající informace o dané oblasti.

Podmínky pro poskytování služby

Jsou zajištěny podmínky, ve kterých je respektován nárok klienta na soukromí – osobní poradenství vždy probíhá za zavřenými dveřmi poradny, telefonická konzultace probíhá při zajištění klidu a ticha pro komunikaci.

 

Oficiální informace o registrované službě:
Oficiální název: Poradna pro ženy a dívky

Druh služby: Odborné sociální poradenství

Identifikátor: 2567417

Forma poskytování: Ambulantní

Kapacita: Počet intervencí (30 min. jednání): 2550

Centrum naděje a pomoci z.s., IČO: 60553626

Adresa: Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Předseda: MUDr. Ludmila Lázničková
Telefonické spojení: 543 254 891

Provozní doba poradny pro ženy a dívky

           

                  Poradna pro ženy a dívky

​Pondělí         08:00 - 15:30
Úterý            08:00 - 14:00

Středa          11:30 - 16:00

​Čtvrtek          08:00 - 12:30 

Pátek            08:00 - 12:00

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2017

2018

Službu poskytujeme s podporou:

Dotace JMK § 101

Dotace JMK § 105

statutární město Brno, odbor sociální péče

statutární město Brno, program prevence kriminality

městské části:

statutární město Brno, městská část Brno- Bystrc, statutární město Brno, městská část Brno- sever

statutární město Brno, městská část Brno- střed, statutární město Brno, městská část Brno- Židenice

statutární město Brno, městská část Brno- Kníničky, statutární město Brno, městská část Brno- Komín

národní preventivní den

brno-sever.png
brno-komin.png
brno-židenice.png
CREDO CZ - logo.png
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY