I láska má svá pravidla

I láska má svá pravidla

199,00KčCena
Wunibald Müller

Nalézt správnou rovnováhu mezi blízkostí a odstupem je důležitou bází pro pomáhající vztahy pomoci a pro pastoraci. Autor v této knize probírá lidské a profesní předpoklady, které jsou nezbytné, aby dynamika vznikající z lidské a psychické blízkosti byla těm, kdo hledají pomoc, ku prospěchu. Popisuje, jak je zdařilým nalezením vlastní identity a schopností důvěrnosti umožněn odstup od druhé osoby a respekt k ní. Autor si v této souvislosti všímá i různých forem sexuálních přehmatů v pastoraci a při duchovním doprovázení. Jednotlivé části knihy: Blízkost a odstup v terapii
Blízkost a odstup v pastoraci a při duchovním doprovázení
Typické profily osob v pomáhajících profesích a typické situace sexuálních přehmatů v pastoraci a při duchovním doprovázení - pomocné prostředky, příčiny, důsledky
Pozitivní postoj k přirozenému sexuálnímu vývoji
Nalezení identity a její význam pro integraci sexuality
K zásadnímu významu, jaký má schopnost důvěrnosti a vztahů
Důvěrnost,

Brno - Střed - Gynekologie - Poradna

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

.