top of page

Vědomostní dotazníky

Další možností, jak si potvrdit své znalosti o tzv. přirozeném plánování rodičovství, vědomí plodnosti, případně si je doplnit a rozšířit, představují vědomostní dotazníky.


Každý vědomostní dotazník je zaměřený na určité téma, součástí dotazníku je i zhodnocení záznamové tabulky STM.

Při správném zodpovězení a odeslání dotazníku do předem stanoveného termínu je možné získat bodové ohodnocení v rámci vzdělávání poradců PPR. Po tomto stanoveném termínu jsou k dispozici stručná správná zodpovězení dotazníků. Ten je vždy u každého již zpracovaného dotazníku k prohlédnutí. Je možné si tedy takto zkontrolovat znalosti i ve starších dotaznících, ale bez možnosti získání bodového ohodnocení. 

 

Je možné si vyžádat podrobnější rozbor odpovědí k danému dotazníku.

Rozbor je zpoplatněný - 250 Kč/ rozbor 1 dotazníku.

Pokud jste zaslali vyplněný vědomostní dotazník, i kdyby nebyl správně vyhodnocený, získáváte slevu a cena za zaslání rozboru 1 dotazníku je 120 Kč.

Je možné si též prohlédnout předchozí vědomostní dotazníky, které již mají uvedené i řešení, správné odpovědi. Podrobnější rozbor je možné si vyžádat i k těmto dotazníkům.  

Dotazník 1:
Záznamová tabulka 1/2023
bottom of page