top of page

29 je prvočíslo. Ničím nedělitelné. Výjimečné.
Centrum naděje a pomoci je zde již více než 29 let se svými výjimečnými, ojedinělými programy.

Zdá se to být neuvěřitelné, ale 7. 3. 2023 si v Centru naděje a pomoci připomeneme, že je to již 29 let od data registrace na Ministerstvu vnitra. 

Datum "narození" Centra naděje a pomoci je  tedy 7.3. 1994.

Tak, jako narození předchází měsíce těhotenství, tak i registraci předcházely měsíce individuálních aktivit, přednášek jednotlivých "nadšenců" v Brně, především čtyř maminek doma s dětmi, profesí zdravotnic, které byly vyškolené v symptotermální metodě.

K nim se přidali ještě další zájemci o šíření pravdivých informací o lidské plodnosti, se zájmem podporovat rodinu a chránit život od početí. Tak vznikla nejprve "poradna PPR" při nemocnici Milosrdných bratří a  následně došlo k ustanovení občanského sdružení. To se nějakou dobu jmenovalo Pracovní skupina PPR na základě vzoru Malteser Arbeitsgruppe NFP, ale  vzhledem k výrazně širšímu zaměření organizace, kdy se zdaleka nevěnujeme jen "PPR", dochází k přejmenování organizace na "Centrum naděje a pomoci". 

Dovolte nám pozvat Vás k účasti na programu, který na 7.3. v rámci 29. výročí připravujeme:

Společná děkovná mše svatá za 29 let existence v 12:15

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Brno Jezuité - Jezuitská 8/5

Chceme poděkovat za uplynulé roky, za vše, co se podařilo i odevzdat různé nezdary a těžkosti. Pokud se s námi spojíte v modlitbě, budeme rádi.

 

Odpoledne otevřených dveří V CENAP - pro všechny zájemce  15:00 – 18:00

Přijďte si s námi připomenout, že již více než 29 let jsme nadějí a pomocí pro mnohé.
Společně se ohlédneme, s jakými představami jsme v roce 1994 začínali, a jaká je situace dnes.

Význam STM v manželství – podněty pro pastorační praxi 15:30 – 17:00

Přednáška prezenčně v CENAP i on-line - pro kněze, jáhny, katechety

Společně se zamyslíme nad prací s mladými, biřmovanci, snoubenci a manželi. Proč má smysl o STM hovořit při přípravě na manželství či biřmování. Jaké jsou evidentní přínosy adekvátní informovanosti o reprodukčním zdraví z pohledu pastorace rodin.

 

 

STM - diagnostika, terapie, pomoc v péči o ženu – podněty pro zdravotníky od 17:30

Přednáška prezenčně v CENAP i on-line pro lékaře a další odbornou zdravotnickou veřejnost -  především zveme gynekology a gynekoložky, porodní asistentky, fyzioterapeutky i fyzioterapeuty, ale i případně duly a další, kdo pracují s ženami a páry.

Společně si připomeneme, že každá žena se může umět zorientovat ve svém menstruačním cyklu, a jak jí v tom může pomoci odborník. Jaký má přínos STM nejen jako metoda vyhnutí se početí, ale právě i v souvislosti s chtěným těhotenstvím - pomoc k otěhotnění, význam stanovení správného termínu porodu, předcházení zbytečného vyvolávání porodu, snížení počtu císařských řezů i mylných diagnóz v perinatologii. Připomeneme si i další indikace, kde má STM své nezastupitelné místo.

Na přednášky je potřeba se přihlásit předem.

Obě přednášky plánujeme pořádat paralelně jak prezenčně,  tak i on-line.

Celý program i drobné občerstvení bude zdarma.

Je možné účastnit se více akcí, dle Vašeho uvážení. 

Těšíme se na Vaši účast v našich prostorách

Brno, Vodní 13

bottom of page