top of page

Rozšiřující vzdělávací kurzy s případnou akreditací - aktuální nabídka

Předpokladem účasti na těchto kurzech jsou již určité znalosti reprodukční medicíny, ideálně absolvování kurzu STM. Není podmínkou zdravotnické vzdělání.

Naopak pro zdravotníky je zajišťována pro lékaře akreditace ČLK, pro ostatní odborná garance.

(Neplatí pro webináře k vědomostním dotazníkům, zde o kredity a garance nežádáme) 

bottom of page