Aliance poradců 
Posláním Aliance  je:
 • nabídka  kontaktů na poradce PPR, které z CENAP můžeme doporučit 
 • pomoc a podpora absolventům kurzů pro poradce symptotermální metody ( STM PPR), 
       kteří poskytují poradenství a osvětu v této oblasti.

 

Prostřednictvím Aliance poradců STM PPR

bychom rádi pomohli zkvalitnit informovanost o symptotermální metodě

a poradenství v této oblasti.

Podmínky členství v Alianci:

 • Prokázání znalostí STM-PPR,vyučované v CENAP, i ostatních metod PPR a základních znalostí z oblasti antikoncepce a umělého oplodnění na základě úspěšného absolvování kurzu pro poradce STM-PPR, pořádaného CENAP

 • Etické postoje v souladu s úctou k životu od početí po přirozenou smrt a s úctou k rodině - člen aliance se zavazuje, že bude vždy vystupovat v souladu s projevy  úcty k životu od početí po přirozenou smrt a s úctou k rodině. Prakticky to tedy znamená, že nebude doporučovat postoupení umělého ukončení těhotenství, užívání hormonální antikoncepce, stimulace ovulace, zavádění nitroděložního tělíska, a podstupování umělého oplodnění ani je nijak propagovat. O metodách antikoncepce informuje objektivně v souladu se znalostmi z  kurzu STM PPR. Metody PPR vnímá jako metody porozumění a respektování plodnosti. Rodinu člen aliance vnímá jako společenství otce, matky a případně jejich dětí s tím, že nejvyšší hodnotou vztahu mezi mužem a ženou představuje manželství, založené na vzájemné úctě a věrnosti. 

       Práce člena aliance není nijak propojena s magií, homeopatií. 

 • Aktivní práce v dané oblasti - vždy ke konci kalendářního roku , nejpozději do 15.3. roku následujícího, vykázat poradenství (vysvětlení principu STM-PPR nebo zhodnocení záznamu STM…dle situace nejméně se 2 klientkami, a to formou komunikace osobní, e-mailové- včetně facebooku či dalších sociálních sítí či přes skype či telefonické) či zprávu o provedení přednášky na dané téma.

 • Ochota i nadále se vzdělávat - absolvování nejméně 1 sobotního doškolovacího semináře pořádaného CENAP  během 1 kalendářního roku nebo vzdělávání v organizacích obdobně zaměřených jako CENAP (např. studium rodiny -  Institut Jana Pavla II.) a k tomu získat nejméně 10 bodů z vědomostních dotazníků   během kalendářního roku. V případě neúčasti na kurzech je potřebné během roku získat nejméně 13 bodů z vědomostních dotazníků. 

 • Členové aliance využívají pro osvětu v dané oblasti publikace „Průvodce STM“, „Neplodnost“, „Kojení a návrat plodnosti“ a Záznamové tabulky vypracované v CENAP. 

 • Členství se obnovuje vždy po roce.

 • Členství není vázáno na občanství či bydliště v ČR- člen může působit v kterékoliv zemi.

 • Pravidelný členský příspěvek - pro rok 2020 je stanovený členský příspěvek  400 Kč na osobu, 600 Kč pro manželský pár.

·

Členství umožňuje:

 • vzdělávání v CENAP se slevou - vždy uvedeno u daného kurzu, semináře

 • možnost vzájemného setkávání a osobních konzultací.

 • poskytnutí aktuálních prezentací, které se promítají v rámci Kurzu STM PPR pořádaného CENAP, o které se můžete následně ve své práci opřít.

 • možnost konzultací situací klientek - ročně nárok na konzultace 2 záznamů STM nebo 1 zdravotní konzultace zdarma

 • sleva na publikace vydané v CENAP - pro rok 2020: pokud bylo v roce 2019 získáno 15 bodů za vědomostní dotazníky, je sleva 20%, jinak je automatická  cena při členství v Alianci 10%. 

Členové aliance k 31.5.2020:

Poradci v Centru naděje a pomoci (CENAP) pod vedením MUDr. Lázničkové:

Mgr. Brtník Antonín, Mgr. Cikánková Pavla, Bc. Dvořáková Anežka DiS,  Bc. Kučerová Veronika, Mgr. Jana Vaňková, Bc. Šmerdová Jana (aktuálně mateřská dovolená) 

Další vyškolení poradci v ČR

jižní Morava

Mgr. Brtník Antonín,  Mgr. Brtníková Gabriela       Kobylnice                             tonikbrtnik@gmail.com                                                       

Ing. Horáčková Jana                                             Olešnice na Moravě             horackovappr@seznam.cz                                                

Ing. Hubačková Radka                                          Hodonín                               RH.konzult@seznam.cz                                                     

Mgr. Husáková Marie                                             Mikulov                                 mariehusakova@email.cz                                                 

Muchová Jitka                                                        Vážany                                 poradceppr@gmail.com                                                    

Bc. Přikrylová  Hana                                               Brno                                    h.prikrylova@ditevitano.cz, www.ditevitano.cz                  

                                                                                                                            724 689 478,  Skype: prikrylova_hana                              

Ing. et Bc. Radoňová Anna                    po domluvě Vnorovy, Vizovice                  annai@seznam.cz                                                             

Mgr. Štěpánková Ludmila                                      Holubice (u Vyškova)            lstepankova@centrum.cz  775 303 840                           

Vysočina 

Ing. Hospůdková Lucie                        Třebíč (Centrum podpory rodin Ruth, Karlovo náměstí 41/30),   hospudkovalucie@seznam.cz              

Mgr. Sodomková Klára                                             Hlinsko                                  k.mala@email.cz                                                            

Olomouc

Mgr. Pechová Jana                                Olomouc                                                 jana@silaplodnosti.cz                                                                                                                                                                                     www.silaplodnosti.cz    775 178 378                             

severní Morava

MUDr. Fridrichová Maria                Ostrava, (Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.)    mfridrichova@prorodiny.cz  http://rodina.prorodiny.cz

                                                                                                                                           731 625 618                                                                      

Mgr. Klimková Marie                       Kozlovice                                                                   klimkovam@centrum.cz                                                     

Pavlicová Tereza, DiS.                     Kopřivnice, Nový Jičín, Rybí,                                  mmmia@seznam.cz ,  t.pavlicova@cprkoprivnice.org        

                                                                                                                                        736 278 529                                                                         

okr. Svitavy

Ing. Juzová Markéta                         Dolní Újezd u Litomyšle                           mmmjuz@volny.cz   www.marketajuzova.cz  777 569 477 

 

Praha

Bc. Balabánová Sára                         Praha                 baborad.poradna@gmail.com  739 922 321 https:// baborad.eu

Bc. Říčná  Tereza                               Praha                baborad.poradna@gmail.com  736529337  https:// baborad.eu  

MUDr. Šmehilová Lucie   a MUDr. Martin Šmehil  Praha                     luciesmehilova@centrum.cz                                                             

středočeský kraj

Dendysová Kateřina                             Jince                                                     dendakatka@centrum.cz   773 209 123   www.azted.cz

 

Slovensko

Bratislava

Fülöpová Terézia                                 Bratislava                                              terezia.fulopova@gmail.com  + 421 911 700 830               

Bc. Marková Lucia                              Zvolen, Banská Bystrica                       lucka@markovci.sk                                                              

MUDr. Mikušová Renáta, PhD.  Bratislava  (Family Garden, Poradenské centrum pro rodinu)             plodnost@familygarden.sk            

 

Německo

Mgr. Čalkovská Marie   Karlsruhe (případně po domluvě v ČR – Brno)           ondrackova.ma@gmail.com  774 932 293                                                                                                                                           

​Máte zájem rozšířit řady členů aliance? Napište nám, vyplňte formulář projevení zájmu, který je níže. 

P1070152.JPG