top of page

Poradna při neplodnosti

V naší poradně při neplodnosti nabízíme pomoc a řešení všem,

které v aktuální době trápí nenaplněná touha po dítěti.

Pomocí metody NAPROHELP - pomoc k přirozenému procesu

početí - pomáháme jak těm, u kterých dosud nikdy otěhotnění

nebylo prokázáno, tak těm, kteří již dříve porodili nebo alespoň

otěhotněli a nyní se otěhotnění nedaří. Úspěšně pomáháme v

situacích, kdy žena sice otěhotní, ale pak se nedaří miminko

donosit. Úspěšní jsme i v situacích po předchozích marných

pokusech o umělé oplodnění.

Metoda NAPROHELP vychází z podpoření společné plodnosti

páru pomocí kvalitních potravinových doplňků, správného

načasování hormonální léčby pomocí 

symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství 

s využitím dalších potřebných vyšetření.

Jak poradenství probíhá

Jedná se o individuální konzultace pro jednotlivce nebo pár.

Nejprve v rámci prvního kontaktu, který doporučujeme  e-mailem

nebo případně telefonicky, můžete stručně nastínit Vaši situaci.

Pro první osobní kontakt využijte všední dny v časech, kdy funguje recepce

nebo gynekologická ambulance. První kontakt je pro Vás zdarma. 

Následně doporučujeme  přihlásit se na individuální celodenní setkání 

s promítání prezentací v rámci "Neplodnost, příčiny řešení".

 

Protože v rámci NAPROHELP pracujeme se symptotermální metodou, (STM)

doporučujeme objednat si publikaci "Průvodce STM"  spolu se záznamovými tabulkami a na základě informací z této publikace se sledovat dle STM. 

Současně nabízíme e-mailové konzultace vašeho zdravotního stavu (muže a ženy) a konzultace záznamů STM.

Tyto již odborné konzultace probíhají v souladu s podmínkami poradny PPR a poradny pro zdraví  , jsou tedy Vámi hrazené. 

​Naučíme Vás:

  • orientovat se v zákonitostech společné plodnosti,

  • jaká léčba, i hormonální, je pro Vás vhodná, jak ji správně načasovat,

  • jakými potravinovými doplňky právě pro ženu i muže můžete svou společnou plodnost zlepšit,

  • jaká další vyšetření by byla jak pro muže, tak i pro ženu vhodná

Vysvětlíme Vám, které postupy jsou pro Vás nejen zbytečné, ale často i naopak zdraví poškozující a eticky sporné.

bottom of page