top of page

Vědomostní dotazníky

Další možností, jak si potvrdit své znalosti o tzv. přirozeném plánování rodičovství, vědomí plodnosti, případně si je doplnit a rozšířit, představují vědomostní dotazníky.


Každý vědomostní dotazník je zaměřený na určité téma, součástí dotazníku je i zhodnocení záznamové tabulky STM.

Při správném zodpovězení a odeslání dotazníku do předem stanoveného termínu je možné získat bodové ohodnocení v rámci vzdělávání poradců PPR. Po tomto stanoveném termínu jsou k dispozici stručná správná zodpovězení dotazníků. Ten je vždy u každého již zpracovaného dotazníku k prohlédnutí. Je možné si tedy takto zkontrolovat znalosti i ve starších dotaznících, ale bez možnosti získání bodového ohodnocení. 

 

Je možné se přihlásit na webinář, na kterém společně projdeme otázky daného dotazníku a případně i rozšiřující informace k danému tématu. Přihláška je součástí aktuálního vědomostního dotazníku. Webinář se bude nahrávat a nahrávka bude k dispozici účastníkům po omezenou dobu. 

bottom of page