top of page

30 LET CENTRA NADĚJE A POMOCI

Zdá se to být neuvěřitelné, ale 7. 3. 2024 si v Centru naděje a pomoci připomeneme, že je to již 30 let od data registrace na Ministerstvu vnitra. 

Datum "narození" Centra naděje a pomoci je  tedy 7.3. 1994.

Tak, jako narození předchází měsíce těhotenství, tak i registraci předcházely měsíce individuálních aktivit, přednášek jednotlivých "nadšenců" v Brně, především čtyř maminek doma s dětmi, profesí zdravotnic, které byly vyškolené v symptotermální metodě.

K nim se přidali ještě další zájemci o šíření pravdivých informací o lidské plodnosti, se zájmem podporovat rodinu a chránit život od početí. Tak vznikla nejprve "poradna PPR" při nemocnici Milosrdných bratří a  následně došlo k ustanovení občanského sdružení. To se nějakou dobu jmenovalo Pracovní skupina PPR na základě vzoru Malteser Arbeitsgruppe NFP, ale  vzhledem k výrazně širšímu zaměření organizace, kdy se zdaleka nevěnujeme jen "PPR", dochází k přejmenování organizace na "Centrum naděje a pomoci". 

Dovolte nám pozvat Vás k účasti na oslavách v rámci 30. výročí
Centra naděje a pomoci

7. 3. 2024 v 11:00 - Společná děkovná mše svatá za 30 let existence 

v Katedrále sv. Petra a Pavla, Brno na Petrově

Chceme poděkovat za uplynulé roky, za vše, co se podařilo i odevzdat různé nezdary a těžkosti. Pokud se s námi spojíte v modlitbě, budeme rádi.

7. 3. 2024 v 15:00 - U drobného občerstvení se společně ohlédneme, s jakými představami jsme v roce 1994 začínali, co se kdy událo a jaká je situace dnes. 
(Prosíme o vyplnění přihlášky níže.)

13. 4. 2024 v 9:00 - Konference - STM v managementu života ženy

(Přihláška na konferenci je zde ->) 

13. 4. 2024 v 17:00 - Přátelské setkání s koncertem

Přijďte s námi oslavit 30 let Centra naděje a pomoci poslechem koncertu Brněnského kontrabasového kvarteta.

Vstupné dobrovolné. (Prosíme o vyplnění přihlášky níže.)

Prosíme laskavé přihlášení na jednotlivé části programu.

Těšíme se na Vás! 

Tým CENAP

Je možné účastnit se více akcí, dle Vašeho uvážení. 

Těšíme se na Vaši účast v našich prostorách

Brno, Vodní 13

bottom of page