top of page

30 LET CENTRA NADĚJE A POMOCI

Zdá se to být neuvěřitelné, ale 7. 3. 2024 si v Centru naděje a pomoci připomeneme, že je to již 30 let od data registrace na Ministerstvu vnitra. 

Datum "narození" Centra naděje a pomoci je  tedy 7. 3. 1994.

Tak, jako narození předchází měsíce těhotenství, tak i registraci předcházely měsíce individuálních aktivit, přednášek jednotlivých "nadšenců" v Brně, především čtyř maminek doma s dětmi, profesí zdravotnic, které byly vyškolené v symptotermální metodě.

K nim se přidali ještě další zájemci o šíření pravdivých informací o lidské plodnosti, se zájmem podporovat rodinu a chránit život od početí. Tak vznikla nejprve "poradna PPR" při nemocnici Milosrdných bratří a  následně došlo k ustanovení občanského sdružení. To se nějakou dobu jmenovalo Pracovní skupina PPR na základě vzoru Malteser Arbeitsgruppe NFP, ale  vzhledem k výrazně širšímu zaměření organizace, kdy se zdaleka nevěnujeme jen "PPR", dochází k přejmenování organizace na "Centrum naděje a pomoci". 

Podívejte se na průběh oslav v rámci 30. výročí
Centra naděje a pomoci

Dne 7. 4. 2024  proběhlo setkání v rámic oslav výročí založní Centra nadějea pomoci.

Dne 13. 4. 2024  jsme v rámci oslav 30. výročí Centra naděje a pomoci uspořádali konferenci s názvem  - STM v managementu života ženy. 

Z konference můžete získat nahrávku a sborník.

Podrobný program a objednání nahrávky a sborníku zde ->

Dne 13. 4. 2024 proběhlo Přátelské setkání za doprovoudu Brněnského kontrabasového kvarteta

bottom of page