top of page

K teploměrům se vám mohou hodit naše publikace: 

Informace k teploměrům

Teploměr sklepávací: 

Podle sdělení výrobce v teploměru je látka Galistan (slitina gallia, india, cínu), která má řadu vlastností pro které se používá právě v lékařských teploměrech.  Je to mimo jiné látka s vysokou stálostí, ale jejíž nevýhodou je obtížné setřepávání. Setřepávání je sice výrazně jednodušší než u lihových teploměrů, ale někdy se opravdu stane, že se indikační látka jakoby „zarazí“ ve stupnici. 

Na setřepávání není vyloženě třeba 20x třepat rukou, jak je v návodu, ale určitý „grif“ to chce. Častá chyba při setřepání teploměrů je, že špička nemíří kolmo k zemi. Teploměr se správně setřepává způsobem, že se drží v prstech a prsty vypadají, jakoby dělaly špetku. Teploměr tedy pevně uchopíte způsobem, jako byste držela tužku/propisku, jen ne u jeho hrotu, ale na opačném konci.

Pak třepte zápěstím shora dolů a dole jakoby prudce zastavíte. Tímto způsobem dáte do „úderu“ větší sílu. Opakujte, dokud se látka nedostane pod hodnotu 36°C.

Pokud by se takto ručně nedařilo, tak v růžovém obalu na teploměr, tzv. sklepávadle, v místě hrotu teploměru, je otvor. Teploměr zasuňte co nejdále tím otvorem. Čidlo tedy bude asi 1cm vyčnívat.  Pak uchopte držák teploměru na opačném konci a třepejte krátkými silnými pohyby na obě strany, až se kapalina dostane pod požadovanou hodnotu.

 

Pokud Vám teploměr ani tak nepůjde setřepat, tak jej přineste nebo pošlete zpět. Po následné naší kontrole, že nelze teplotu v teploměru setřepat, nabídneme Vám jiný, který funguje a tento pošleme výrobci k reklamaci.

 

Digitální teploměr:

Digitální teploměr má nesporně výhodu v rychlejším změření bazální teploty. Přesto je nutné dbát na to, aby bazální teplota byla doměřená, a tedy se doporučuje i po „pípnutí“ ještě chvilku teploměr v tělesné dutině ponechat. 

Zda teploměr opravdu dobře měří, doporučujeme nejprve vyzkoušet.  Nejlépe způsobem, že se 2x za sebou změříte v některé tělesné dutině a porovnáte hodnotu. Pokud se liší jen v setinách, je teploměr použitelný, pokud ve větším rozsahu, je nutné teploměr reklamovat. 

Po následné naší kontrole, že teploměr je závadný,  nabídneme Vám jiný, který funguje a tento pošleme výrobci k reklamaci.

I proto raději doporučujeme "klasický" teploměr

Minimálně jednou za rok je nutné baterie vyměnit! Baterie se doporučuje vyměnit  za novou hned při zakoupení teploměru. 

V záznamové tabulce se naměřené hodnoty zapisují „zaokrouhleně“.

Ukázka zaokrouhlování:

Naměřeno         Zapsáno zaokrouhleně

36,60°C                 36,60°C

36,59°C                 36,60°C

36,58°C                 36,60°C

 

36,57°C                 36,55°C

36,56°C                 36,55°C

36,55°C                 36,55°C

36,54°C                 36,55°C

36,53°C                 36,55°C

 

36,52°C                 36,50°C

36,51°C                 36,50°C

36,50°C                 36,50°C

bottom of page