top of page

Identifikační údaje

Název organizace: Centrum naděje a pomoci z.s.

IČ: 60553626

DIČ: CZ60553626 

zapsáno ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 4591,  jako spolek dne  1.1.2014

datum vzniku: 7.3.1994

tehdy registrováno na MV ČR, registrační číslo: II/s-OS/1-23784/94–R

datová schránka: k78m74x

Bankovní spojení

Název banky: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2100247288/2010

Variabilní symbol: osobní (klientské) číslo, přidělené pracovnicemi organizace

 

Platby ze zahraničí

IBAN (číslo účtu): CZ5420100000002100247288

BIC kód / SWIFT: FIOBCZPPXXX

Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Variabilní symbol: osobní (klientské) číslo, přidělené pracovnicemi organizace

Účel organizace:

Centrum naděje a pomoci je dobrovolné sdružení jednotlivých fyzických osob profesionálů i laiků, zabývající se podporou psychického, fyzického , i sociálního zdraví rodiny jako celku i jednotlivců a věcí s tím souvisejících.

Účelem organizace je podpora rodinného života, ochrana lidského života od okamžiku početí, rozšíření povědomí o řešení potíží fyzického, sociálního a psychického zdraví rodiny jako celku i jednotlivců, prevence sociálně patologických jevů ve společnosti na základě současných věděckých poznatků , podpora zdraví a zdravého životního styku , podpora odpovědnosti v partnerství a rodičovství. 

Hlavní činností Centra naděje a pomoci je poradenská činnost, přednášky, kurzy, semináře koncipované na základě cílů organizace, publikování a rozšiřování propagačních a vzdělávacích materiálů, včetně produktů souvisejících s cílem organizace.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

výroba, obchod, služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

provoz nestátního zdravotnického zařízení v oboru gynekologie a porodnictví  - registrace dne 2.7.2007 č.j. JMK 84559/2007/Reg. 479/2007

bottom of page