top of page

Zasláním žádosti o poradenství, využitím poradenství nebo zasláním přihlášky na kurz či účastí na kurzu uděluje uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení), v platném znění od 25. 5. 2018

Rozsah sbíraných údajů je dán formulářem přihlášky nebo formulářem dotazu, kde je i vyznačena míra „povinných“ údajů a dobrovolných.

Uložené údaje používáme pouze k účelu, ke kterému jsou sděleny:

  • Pro zpracování údajů v rámci vyhodnocování programů pro dotační účely a informace o činnosti organizace (výroční zprávy a pod.),

  • Pro možnost zajištění další komunikace s klienty a  zajištění šíření pozvánek na další akce, informace o naší činnosti.

Údaje jsou pečlivě uchovávány tak, aby se nedostaly k dispozici třetím osobám, všichni pracovníci organizace i praktikanti podpisují prohlášení o diskrétnosti a mlčenlivosti.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má každý uživatel právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje organizace.

  • požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje zpracováváme,

  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  • údaje nechat aktualizovat nebo opravit,

  • požadovat výmaz sdělených osobních údajů,

  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Při využití e-shopu (obchůdku)  uchováváme informaci o objednávce dle zákona o účetnictví po dobu 5 let. Tyto informace uchováváme i v případě zrušení souhlasu.

bottom of page