top of page

Podmínky účasti

 

Na workshop či kurz je nutné se předem přihlásit vyplněním přihlášky či formuláře projevení zájmu o program sociální rehabilitace.
Je nutné dodržovat vnitřní pravidla Centra naděje a pomoci.

Potvrzené termíny jsou závazné. Měnit je lze pouze po domluvě s odpovědným pracovníkem centra.
Organizace může v závažných případech změnit termín konání workshopu či kurzu.

Možnost přesunu lekce či náhradních konzultací u zpoplatněných kurzů:

 

  • V případě cvičení: při včasné omluvě – nejpozději den předem emailem a po potvrzení volného místa má klientka nárok přesunout si termín 1 lekce na jiný nejbližší termín konání.

  • V případě placených workshopů a kurzů o více lekcích: v případě neočekávané, omluvené absence a zájmu o pokračování v kurzu je možné po předchozí domluvě s lektorem absolvovat náhradní individuální konzultaci za minimální příplatek 250,- Kč za osobu.První lekce kurzu musí být vždy nahrazena po předchozí domluvě s lektorem ještě před začátkem druhé lekce.V případě omluvené absence na poslední lekci je možné – pokud to provozní podmínky umožní, zúčastnit se této konkrétní lekce bezplatně v dalším běhu kurzu. Pokud to provozní podmínky neumožňují, nevzniká pro organizaci povinnost tuto náhradní lekci zajistit a zůstává možnost individuální placené konzultace.

  • V případě placených workshopů o jedné lekci: v případě neočekávané, omluvené absence a zájmu o absolvování workshopu je možné po předchozí domluvě s lektorem absolvovat náhradní individuální konzultaci za minimální příplatek 250,- Kč za osobu. Pokud to provozní podmínky umožní, je možné zúčastnit se této konkrétní lekce bezplatně v dalším termínu. Pokud to provozní podmínky neumožňují, nevzniká pro organizaci povinnost tuto náhradní lekci zajistit a zůstává možnost individuální placené konzultace.

 

Úhrada, zvýhodnění ceny, storno poplatky:

 

  • Platba se provádí až po potvrzení přijetí přihlášky a přidělení variabilního symbolu pro platbu.
    Úhrada je možná buď přímo na recepci Centra naděje a pomoci nebo převodem na účet po předchozím sdělení.

  • Zvýhodněná platba – pro platbu provedenou nejpozději 14 dnů před zahájením jsou stanoveny zvýhodněné ceny - viz ceník jednotlivých kurzů a workshopů.

 

Storno poplatky:

14 kalendářních dnů a více je storno poplatek 20% ze základní (nezvýhodněné) ceny kurzu.

13 – 7 kalendářních dnů před zahájením kurzu je storno poplatek 50 % ze základní (nezvýhodněné) ceny kurzu.

6 – 0 kalendářních dnů před zahájením a v průběhu kurzu je storno 100% ze základní (nezvýhodněné) ceny kurzu.

Omluvy:

V případě, že se klient nemůže dostavit na jednotlivá již předem domluvená setkání, je povinen omluvit se nejpozději den předem e-mailem nebo zavolat na telefonní číslo 543 254 891.

bottom of page