Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Je metoda, definovaná světovou zdravotnickou organizací, která využívá přirozených ukazatelů plodnosti k určení plodných a neplodných dní. Vychází z toho, že společná plodnost páru je dána vzájemným překrytím životnosti spermií a životnosti vajíčka. Spermie v prostředí pro ně nepříznivém poměrně rychle hynou. V prostředí pro ně příznivém, které je vytvářeno v kryptách hrdla děložního, spermie přežívají a zachovávají si schopnost oplodnění několik dnů, i týden. Vajíčko po ovulaci, pokud není oplodněno, během 12-16 hodin zaniká.

V našem centru vyučujeme symptotermální metodu (STM PPR), kterou vypracovala německá Pracovní skupina PPR (Malteser Arbeitsgruppe NFP) spolu s podněty dr. Widhalmové z rakouského Institutu pro manželství a rodinu. Metodika je podložena zkušenostmi z gynekologické ambulance MUDr. Lázničkové.

Tato moderní metoda vědomí/porozumění plodnosti

 • odpovídá středoevropské mentalitě,

 • je snadno naučitelná,

 • má jednoznačná pravidla.

STM PPR je založena na sledování změn kvality hlenu, produkovaného hrdlem děložním a v době související s ovulací stékajícím pochvou, a změn hodnot bazální tělesné teploty.

Tato metoda má tu zásadní výhodu, že plodné dny se nevypočítávají, jak by asi podle statistiky měly být, ale že se v tom daném cyklu plodné období stanoví přesně podle toho, jak tělo k ženě „promlouvá“, jak si žena s mužem vyhodnotí všechny příznaky jejich plodného a neplodného období. 
Tím je také zajištěna vysoká spolehlivost metody, která je srovnatelná se spolehlivostí hormonální antikoncepce a s vyloučením všech zdravotních i etických rizik, co užívání hormonální antikoncepce přináší.

Společné respektování plodnosti vede jednoznačně k prohloubení vztahu mezi mužem a ženou, ke zlepšení partnerského vztahu.

Velmi pomáhá při určení příčin dosavadní neplodnosti a při touze po vědomém početí dítěte jako součást metody NAPROHELP.

Znalostí, jak se zorientovat v cyklu, jak stanovit ovulaci, lze také využít diagnosticky při objasňování nepravidelností menstruačních cyklů.

Metodu se můžete naučit z námi připravených publikací, účastí na kurzech, a s využitím poradenství 

Formy poradenství

on-line individuální poradenství  -  

 • úvodní konzultace, uvedení do problematiky STM. I když se jedná o poradenství nad rámec zdravotního pojištění, doporučujeme tuto službu využít. Standardním obsahem této hodinové konzultace je velice stručné seznámení s metodikou, pravidly STM PPR s možností dotazování se. V rámci této konzultace je možné upřesnit, doplnit, ujasnit věci, které nejsou po přečtení publikace k STM úplně jasné. Tato úvodní konzultace se může přizpůsobit tomu, co konkrétně potřebujete řešit. Je možné se zúčastnit sám/sama nebo v páru.

osobní konzultace v naší poradně na adrese Vodní 13, 602 00 Brno po předchozím telefonickém objednání na tel.:734 435 009 nebo 543 254 891 nebo po osobní domluvě na recepci, v čase pro osobní poradenství

 • úvodní konzultace, uvedení do problematiky STM. I když se jedná o poradenství nad rámec zdravotního pojištění, doporučujeme tuto službu využít. Standardním obsahem této hodinové konzultace je velice stručné seznámení s metodikou, pravidly STM PPR s možností dotazování se. V rámci této konzultace je možné upřesnit, doplnit, ujasnit věci, které nejsou po přečtení publikace k STM úplně jasné. Tato úvodní konzultace se může přizpůsobit tomu, co konkrétně potřebujete řešit. Je možné se zúčastnit sám/sama nebo v páru.

 • osobní konzultace záznamů v klidu poradny

e-mailové konzultace

 • konzultace záznamových cyklů  a v rámci doplňkového poradenství ujasnění pravidel  či dotazů týkajících se praktikování STM      Váš záznam (ideálně vyhodnocený - viz ceník níže ) nám pošlete jako přílohu na cenap@cenap.cz  ke kontrole a my Vám           pošleme zpět komentář k vyhodnocení. V případě emailové konzultace můžete využít formulář záznamové tabulky.

     Také takto můžete poslat Váš dotaz k praktikování PPR, ujasnění pravidel.  

konzultace po telefonu

 • konzultacemi záznamových cyklů nebo ujasnění pravidel s poradci  na tel čísle 543 254 891 nebo 734 435 009

Vzhledem k tomu, že toto poradenství není hrazeno z dotací či zdravotního pojištění, je tato služba zpoplatněna – viz ceník konzultací. 

Při platbě ze zahraničí je možná též úhrada v Eurech, přepočet odpovídá danému kurzu s přihlédnutím k nákladům na převodové poplatky u bank. 

Úhrada e-mailového či telefonického poradenství se provádí vždy až po obdržení vypracované odpovědi, kdy Vám zašleme údaje k platbě - částku v korunách či Eurech spolu s variabilním symbolem.
Pro osobní poradenství je nutné se předem telefonicky nebo osobně objednat.

Přečtěte si prosím "Komentář k ceníku" 

           

   Služba či konzultace                                                                                                                                                       Cena

     Úvodní osobní konzultace v poradně: vysvětlení či shrnutí znalostí STM, fyziologie, jak zapisovat do tabulek, pravidla STM                          350 Kč 

     Konzultace  záznamu STM - nevyhodnocený 1 záznam STM, záznam vedený v tabulkách CENAP                                                                 180 Kč

     forma osobní, e-mailová, poštou, -  po samostatném nastudování zakoupené publikace CENAP                                 

     Konzultace záznamu STM - zvýhodněná platba za vyhodnocený 1 záznam STM, záznam vedený v tabulkách CENAP                                                                forma konzultace - osobní (max. 90 minut) *, e-mailová, poštou, po samostatném nastudování zakoupené publikace CENAP:                      100 Kč

     Konzultace 1 záznamu STM telefonní formou (max. 90min) *,                                                                                                                             250 Kč 

     Konzultace záznamu STM - nevyhodnocený 1 záznam STM, záznam je vedený v jiných tabulkách než z CENAP                                           250 Kč

      nebo pokud je přepisován záznam z textu mailu do tabulky:                                                            

     Konzultace záznamu STM - vyhodnocený 1 záznam STM, záznam je vedený v jiných tabulkách než z CENAP                                              180 Kč

      nebo pokud je přepisován záznam z textu mailu do tabulky:                                   

     Doplňující konzultace k praktikování PPR (mimo vyhodnocení cyklu) - dotaz k ujasnění pravidel.                                                                    100 Kč

   

     Zhodnocení zdravotního problému,  konzultace vhodných potravinových doplňků, léků  -                                                                       viz ceník poradna 

                                                                                                                                                                                                                                 pro zdraví 

 

 

  *) Opakované konzultace jednoho záznamu (osobní, emailové, poštou i telefonní)  jsou v ceně 1 záznamu až do ukončení

    cyklu/záznamu 

Komentář k ceníku:

Za záznam se považuje 1 menstruační cyklus.

V případě, kdy ještě se nedostavila menstruace, jak je tomu v období kojení či po vysazení hormonální antikoncepce se považuje za 1 záznam období 42 dnů.

Za vyhodnocení záznamu 1 cyklu je považováno sdělení k předložené tabulce, které obsahuje:

 • kdy začalo plodné období

 • kdy byl vrchol hlenu,  a třetí den po vrcholu hlenu

 • kdy byl první den vzestupu bazální tělesné teploty (BTT) 

 • na jaké úrovni je linie

 • kdy bylo dosaženo potvrzeného vzestupu BTT

 • kdy bylo ukončeno plodné období.

Za nevyhodnocený záznam je považováno, pokud byl poslán pouze záznam sledování, bez vyhodnocení klientem.

 

Záleží tedy na Vás, pro kterou variantu se rozhodnete – zda se nejprve pokusíte záznam STM PPR vyhodnotit a tím využít výraznou slevu. Samozřejmě vyhodnocujeme i klientem nevyhodnocené záznamy.

Cena publikace není součástí poplatku za konzultace.

Vyplatí se investovat do této metody nejen ze zdravotního hlediska, ale i z ekonomického hlediska.
Získáte metodu, která nepoškozuje Vaše zdraví, z dlouhodobé perspektivy má nízké finanční nároky a je vhodná pro všechny ženy v reprodukčním věku.

Related prices in foreign language are as follows:

-     Consultation of the STM cycle chart: 5 EUR / cycle when the record will be evaluated according to the methodology,

-       Not evaluated STM cycle chart – only information about symptoms:  10 EUR / cycle,

-       Reading and evaluation of a medical report in foreign language: 20 EUR,

-       Additional counselling in foreign language (not consultation of STM cycle chart, but different questions):  20 EUR.

 

In case you are interested in the consultations, please, send us a note that you agree with our services that are chargeable according to the mentioned pricelist.