top of page

O organizaci

Centrum naděje a pomoci (CENAP) nabízí sociální a zdravotní poradenství a pomoc v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím.

Dosah činnosti CENAP je celorepublikový.

CENAP podporuje rodinu v celém jejím spektru a chrání život od početí po přirozenou smrt.

Pomáháme a léčíme s úctou k životu a k rodině.

 • v otázkách partnerských a mezigeneračních vztahů

 • získání informací týkající se podmínek a nároku na sociální dávky

 • k problematice domácího násilí, zneužívání a závislostí na drogách, alkoholu či vzniku jiných sociálně patologických a společensky nebezpečných jevů, jako je šikana, kriminální činy

 • při potřebě umístění v azylových domech

 • při hledání kontaktů na další specializovaná/odborná centra a zařízení

 • pokud se nedaří otěhotnět

 • pokud je očekáváno narození dítěte s možným postižením

 • při ztrátě dítěte

 • v období těhotenství a porodu

 • při potřebě vyhnout se početí

 • při gynekologických problémech

 • v období klimakteria

 • při výchovných a vztahových problémech

 • v otázkách přirozeného plánování rodičovství

 • při zdravotních potížích

Zajišťuje léčebně-preventivní péči v oboru:

 

 

Zaručujeme:

 

 • vysokou odbornost

 • profesionalitu

 • individuální přístup

 • časovou a místní dostupnost

 

Sdružení bylo zaregistrováno na MV ČR v roce 1994. Je členem mezinárodní organizace European Institute of Family Life Education (EIFLE). Členové sdružení se opakovaně zúčastňují mezinárodních setkání, kongresů a konferencí týkajících se náplně činnosti sdružení. Spolupracujeme i s řadou organizací v tuzemsku.

Logo ke stažení

bottom of page