Kurz pro poradce PPR

 

Poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství (PPR), zodpovědného přístupu k otázkám lidské sexuality a pořádání přednášek v rámci prevence rizikového sexuálního chování vyžaduje nejen teoretické znalosti z lidské reprodukce, ale i znalosti základů pedagogiky, psychologie poradenství, komunikační dovednosti. Mnohé můžete získat v kurzu pro poradce přirozeného plánován rodičovství.

Účast lékaře byla v roce 2018 hodnocena 26 kreditními body.
Pro porodní asistentky, ostatní zdravotníky a pracovníky v sociálních službách  bude  žádána odborná garance   UNIPA 
, případně i ČAS. 

Cílem kurzu je:

 • získat jistotu ve vyhodnocování záznamů dle symptotermální metody 

 • získat základní informace o ostatních metodách PPR, jejich výhody, nevýhody, orientace v záznamech cyklů

 • doplnit si informace o metodách antikoncepce a řešení nechtěné neplodnosti

 • získat podněty pro individuální i skupinovou práci s dospělými, s dospívajícími, včetně podnětů ze základů psychologie a pedagogiky

 

Účastník získá nebo si rozšíří znalosti v daných oblastech:

 • znalosti metod přirozeného plánování rodičovství

 • informace o antikoncepci a řešení nechtěné neplodnosti

 • základy psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, komunikace pro práci s klientem

 • základy pedagogiky, specifika práce s dospělými a s dospívajícími

 • podněty k práci při krátkodobé a dlouhodobé přípravě na manželství a pro přednáškovou činnost v rámci prevence rizikového sexuálního chování mládeže

Časový rozsah kurzu:

Celkem 40 hodin

 • 20 hodin výuky (26,5 vyučovacích) v pátek a sobotu

 • 6 hodin samostudia dle zadaných instrukcí

 • 10 hodin praxe - práce s klienty

 • 4 hodiny (5,5 vyučovacích) závěrečná zkouška (obhajoba praktické části spolu s prokázáním teoretických znalostí).

 

Informace k závěrečné zkoušce:

Zkouška z teorie vyžaduje prokázání znalostí

 • pravidel symptotermální metody 

 • orientace v záznamech vedených podle jiných metod PPR, orientace v ostatních metodách PPR a metodách antikoncepce, v metodách asistované reprodukce

 • základů anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů

 • základů psychologie a pedagogiky ve vztahu k práci s klientem a v rámci přednáškové činnosti týkajících PPR či prevence rizikového sexuálního chování mládeže.

Pro praktickou část se vyžaduje:

 • prokázání schopnosti práce s klientem. Je nutné předložit záznamy 2 cyklů od 2 klientek (celkem tedy 4 cykly) se záznamy o provedeném poradenství. V odůvodněných případech je možné tyto konzultace nahradit provedením 2 přednášek týkajících se PPR či prevence rizikového sexuálního chování.

 • prokázání o praktikování PPR ve vlastním vztahu - záznamy 2 vlastních cyklů (v případě muže záznamy od manželky)

 • prezentaci kazuistiky 1 z klientek dle předchozí domluvy

 

Termíny výuky v roce 2022:​ (termíny jsou zatím orientační) 

pátek   13.5. 16:00-19:00

sobota 14.5.   9:00-17:00

pátek   17. 16:00-19:00

sobota 18.6.   9:00-17:00

sobota  26.11. závěrečná zkouška 9:00-13:00

 Forma konání: on -line

pro účastníky je nabízena případná osobní konzultace v rámci Centra naděje a pomoci,  Vodní 13, Brno, po předchozí domluvě.

Cena:

 • 2950 Kč/os (123 €) zvýhodněná cena při zaplacení do 30.4. po potvrzení přijetí přihlášky na základě úspěšného splnění vstupního testu a přidělení variabilního symbolu

 • 3450 Kč/os (145€) při platbě od 1. 5. do 10. 5., po potvrzení přijetí přihlášky na základě úspěšného splnění vstupního testu a přidělení variabilního symbolu.

 • 3950 Kč/os (165 €) při platbě od 11. 5. do 13.5. - pouze po potvrzení přijetí přihlášky na základě úspěšného splnění vstupního testu a potvrzení volného místa

(poplatek v € je mírně navýšen o možný kurzový rozdíl)

Podmínky pro přihlášení:

absolvování kurzu STM  + úspěšné zodpovězení vědomostních otázek v rámci vstupního testu 

Jak se přihlásit? 

Pokud jste absolvovali kurz STM, vyplňte   vstupní test , (k dispozici bude od ledna 2022)

 vyplněný test ve formátu WORD zašlete jako přílohu na email: cenap@cenap.cz

Jako předmět emailu uveďte prosím: Poradce PPR

 

Jak je i v textu vstupního testu uvedeno, k zodpovězení odpovědí potřebujete otevřít a vyhodnotit tabulky:

 

Děkujeme za váš zájem.

Pokud vám nefunguje interaktivní PDF, doporučujeme stáhnout Adobe Reader ZDE