top of page

Kurz pro poradce PPR

 

Poradenství v oblasti přirozeného plánování rodičovství (PPR), zodpovědného přístupu k otázkám lidské sexuality a pořádání přednášek v rámci prevence rizikového sexuálního chování vyžaduje nejen teoretické znalosti z lidské reprodukce, ale i znalosti základů pedagogiky, psychologie poradenství, komunikační dovednosti. Mnohé můžete získat v kurzu pro poradce přirozeného plánován rodičovství.

Pro lékaře budeme žádat akreditaci ČLK (30 kreditů).

V rámci ČAS a UNIPA  pro porodní asistentky, zdravotní všeobecné sestry, zdrav. laboranty, nutriční terapeuty,  farmaceutické asistenty, a ostatní zdravotníky a zdravotně sociální pracovníky, a také pro fyzioterapeuty bude žádána záštita.

Cílem kurzu je:

 • získat jistotu ve vyhodnocování záznamů dle symptotermální metody 

 • získat základní informace o ostatních metodách PPR, jejich výhody, nevýhody, orientace v záznamech cyklů

 • doplnit si informace o metodách antikoncepce a řešení nechtěné neplodnosti

 • získat podněty pro individuální i skupinovou práci s dospělými, s dospívajícími, včetně podnětů ze základů psychologie a pedagogiky

Účastník si potvrdí nebo si rozšíří znalosti v daných oblastech:

 • znalosti metod přirozeného plánování rodičovství

 • informace o antikoncepci a řešení nechtěné neplodnosti

 • základy psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, komunikace pro práci s klientem

 • základy pedagogiky, specifika práce s dospělými a s dospívajícími

 • podněty k práci při krátkodobé a dlouhodobé přípravě na manželství a pro přednáškovou činnost v rámci prevence rizikového sexuálního chování mládeže

Časový rozsah kurzu:

Celkem 52 hodin

 • 30 hodin výuky (40 vyučovacích) v pátek a sobotu

 • 6 hodin samostudia dle zadaných instrukcí

 • 10 hodin praxe - práce s klienty

 • 6 hodiny (7,5 vyučovacích) závěrečná zkouška (obhajoba praktické části spolu s prokázáním teoretických znalostí).

 

Informace k závěrečné zkoušce:

Zkouška z teorie vyžaduje prokázání znalostí

 • pravidel symptotermální metody 

 • orientace v záznamech vedených podle jiných metod PPR, orientace v ostatních metodách PPR a metodách antikoncepce, v metodách asistované reprodukce

 • základů anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů

 • základů psychologie a pedagogiky ve vztahu k práci s klientem a v rámci přednáškové činnosti týkajících PPR či prevence rizikového sexuálního chování mládeže.

Pro praktickou část se vyžaduje:

 • prokázání schopnosti práce s klientem. Je nutné předložit záznamy 2 cyklů od 2 klientek (celkem tedy 4 cykly) se záznamy o provedeném poradenství. V odůvodněných případech je možné tyto konzultace nahradit provedením 2 přednášek týkajících se PPR či prevence rizikového sexuálního chování.

 • prokázání o praktikování PPR ve vlastním vztahu - záznamy 2 vlastních cyklů (v případě muže záznamy od manželky)

 • prezentaci kazuistiky 1 z klientek dle předchozí domluvy

 

Termíny výuky v roce 2024:​ 

pátek      17. 5.   16:00-19:00

sobota    18. 5.     9:00-17:00

pátek      14. 6.   16:00-19:00

sobota    15. 6.     9:00-17:00

pátek      28. 6.   16:00-19:00

sobota    29. 6.     9:00-17:00

Závěrečná zkouška

sobota    23.11.    9:00 - 15:00

 Forma konání: on - line

Cena:

 • 5250 Kč/os zvýhodněná cena při zaplacení do 6. 5. po potvrzení přijetí přihlášky na základě úspěšného splnění vstupního testu a přidělení variabilního symbolu (správně vyplněný vstupní test musí být zaslán nejpozději v 9 hodin ráno 6.5., aby mohla být přihláška akceptovaná a zaslány údaje k platbě ještě 6.5.) 

 • 5950 Kč/os při platbě od 6. 5. do 13. 5., po potvrzení přijetí přihlášky na základě úspěšného splnění vstupního testu a přidělení variabilního symbolu.

 • 6750 Kč/os při platbě od 14. 5. do 16. 5. - pouze po potvrzení přijetí přihlášky na základě úspěšného splnění vstupního testu a potvrzení volného místa

Podmínky pro přihlášení:

absolvování kurzu STM  + úspěšné zodpovězení vědomostních otázek v rámci vstupního testu

Jak se přihlásit? 

Pokud jste absolvovali kurz STM, vyplňte   vstupní test 

 vyplněný test ve formátu WORD zašlete jako přílohu na email: cenap@cenap.cz

Jako předmět emailu uveďte prosím: Poradce PPR

Jak je i v textu vstupního testu uvedeno, k zodpovězení odpovědí potřebujete otevřít a vyhodnotit tabulky:

Pokud vám nefunguje interaktivní PDF, doporučujeme stáhnout Adobe Reader ZDE

 

 

bottom of page