top of page

NAPROHELP


Souhrnný přístup k řešení situace v případě otevřenosti k početí dítěte.
Představuje způsob pomoci párům na cestě za dítětem přirozenou cestou, bez poškozování zdraví, bez možného potratového účinku.

Pomáhá nejen v situacích, kdy se početí dítěte nedaří, ale i v situaci, kdy dříve se sice podařilo otěhotnět, ale žena prožila spontánní potrat.

Tento zdravý přístup doporučujeme i párům, které dosud žádné problémy s nenaplněnou touhou nemají, ale chtějí zdravě počít a porodit.

NAPROHELP je zaměřena na společnou plodnost páru, od počátku se řeší i reprodukční zdraví muže, včetně laboratorních a dalších vyšetření, medikamentózní terapie, podpory organismu potravinovými doplňky i dalšími postupy, jako je fyzioterapie nebo adekvátní operativa. Podstoupení spermiogramu není podmínkou, naopak z etických a morálních důvodů jeho podstoupení není doporučováno.

Pro orientaci v ženském menstruačním cyklu se využívá symptotermální metoda (STM PPR), která je založena na metodice vypracované v Německu a zpřístupněná v materiálech CENAP.

Tato metoda STM PPR umožňuje vysokou přesnost interpretace průběhu cyklu. Z toho plyne jak snadná orientace v průběhu cyklu pro lékaře, ale i jistota samotných uživatelů metody. Správná orientace v menstruačním cyklu díky STM PPR je možná i u nepravidelných a dlouhých (oligomenorheických) cyklů.

I když jsou v rámci NAPROHELP využívány současné moderní vyšetřovací a laboratorní techniky (ultrazvuková vyšetření i další zobrazovací metody, vyšetření hormonální hladin a dalších biochemických ukazatelů, imunologická vyšetření, mikrobiologická vyšetření, i další medicínské postupy – pokud jsou potřebné), tak z hlediska vyšetření ženy při používání STM PPR není nutné podstupovat opakované folikulometrie či odběry krve na hormonální hladiny v každém cyklu. Tento přístup snižuje vázanost na gynekologickou ambulanci, závislost na lékaři. Současně odpadá stres u manželů z načasování styků za účelem početí dítěte dle instrukcí z ambulance. Zásadně jsou manželé povzbuzováni v tom, aby milování zůstalo milováním.

NAPROHELP je charakterizováno zásadou nepoškozovat zdraví a vyloučit užívání těch léků, které mají možný potratový účinek. Proto se v rámci NAPROHELP vůbec nepožívají žádné léky na stimulace ovulace. Pokud má žena podle STM PPR anovulační cykly, hledá se a léčí příčina vzniku těchto stavů.

V rámci NAPROHELP se také nepoužívají léky na vyvolání ovulace (například na bazi hCG), a to z důvodu rizika uměle navozeného předčasného prasknutí folikulu a následně uvolnění nezralého vajíčka. Dalším důvodem, proč aplikaci těchto léků nedoporučujeme, je následné doporučování časování pohlavních styků, což do vztahu může přinášet stres z úsilí o dítě.

NAPROHELP má daná pravidla pro používání gestagenů. Gestageny se nenasazují paušálně, ale pouze v případě dle STM PPR prokázané luteální insuficience. Pokud jsou gestageny potřebné, používá se pouze „přírodní“ gestagen – progesteronum – a zásadně pouze po ovulaci prokázané dle STM – ne „kalendářně“. Tím se též předchází předčasné aplikaci gestagenů, jak tomu může dojít, pokud je sledován pouze hlenový příznak.

V rámci NAPROHELP se zásadně nepoužívá homeopatie ani jiné formy magie. Naopak se využívají osvědčené potravinové doplňky, výtažky z bylinek, rehabilitace.

Základní filozofií NAPROHELP je tedy léčit poruchy plodnosti dle příčiny, a tak dosáhnout obnovy přirozené plodnosti páru. S využitím znalosti STM PPR, pomocných laboratorních, farmakologických, či jiných medicínských postupů a ve spolupráci s dalšími odborníky, nejen gynekology, je možné dosáhnout vytouženého početí a narození dítěte cestou důstojnou jak pro rodiče, tak pro dítě.

NAPROHELP má samozřejmě svá omezení – z hlediska uživatelů je vyžadován aktivní přístup ke sledování se dle STM PPR, k užívání vhodných potravinových doplňků, při prokázané potřebnost farmakologické či chirurgické léčby podstoupení této léčby či adekvátní fyzioterapie. Z hlediska medicínského ji nelze aplikovat při prokázané obstrukci chámovodů či jiné závažné příčině azoospermie, při prokázané oboustranné neprůchodnosti vejcovodů či prokázaných závažných vývojových a z jiných příčin vzniklých vadách dělohy či vaječníků, znemožňujících ovulaci či implantaci.

Navzdory výše jmenovaným omezením je možné shrnout, že NAPROHELP splňuje podmínku respektování úcty k životu, úcty ke zdraví, s minimálními finančními náklady s vysokou úspěšností porodnosti, 80% dle studie v roce 2012.

Pokud Vás tyto informace, jak přirozeně zvýšit možnost otěhotnění zaujala, neváhejte se obrátit na naši poradnu při neplodnosti, kde se Vám budeme individuálně a odborně věnovat.

Na tuto poradnu je možné se obrátit, i pokud Vás problémy s otěhotněním netrápí,

ale chcete k početí přistupovat zodpovědně. 

bottom of page