Centrum naděje a pomoci si v roce 2019 připomíná již 25 let působení jako registrovaná právnická osoba. 

Datum "narození", tedy registrace tehdy na Ministerstvu vnitra, bylo 7.3. 1994.

Tak, jako narození předchází měsíce těhotenství, tak i registraci předcházely měsíce individuálních aktivit, přednášek jednotlivých "nadšenců" v Brně, především čtyř maminek doma s dětmi, profesí zdravotnic, které byly vyškolené v symptotermální metodě.

K nim se přidali ještě další zájemci o šíření pravdivých informací o lidské plodnosti, se zájmem podporovat rodinu a chránit život od početí. Tak vznikla nejprve "poradna PPR" při nemocnici Milosrdných bratří a  následně došlo k ustanovení občanského sdružení. To se nějakou dobu jmenovalo Pracovní skupina PPR na základě vzoru Malteser Arbeitsgruppe NFP, ale  vzhledem k výrazně širšímu zaměření organizace, kdy se zdaleka nevěnujeme jen "PPR", dochází k přejmenování organizace na "Centrum naděje a pomoci". 

 

V rámci 25. výročí připravujeme tyto aktivity:

v pondělí 20.5. 2019 v čase 17:30 - 19:00 setkání pro lékaře a zdravotníky  na téma "Gynekologie jinak - bez hormonální antikoncepce, bez IVF" - informativní setkání o využívání symptotermální metody a metody NAPROHELP v naší praxi.   

v úterý  21.5. 2019 v čase 17:30 – 19:00 přednáška pro širokou veřejnost na téma "Rodina – místo, kde se učíme lásce" - připomenutí, že pravdivá láska se nebuduje pouze na společných zážitcích, ale převážně na umění v nejrůznějších životních situacích se sám něčeho zříci, darovat se, žít pro druhé. Této dokonalejší lásce se musíme neustále učit, sama od sebe nevznikne.

ve středu 22.5. 2019 v čase 9:00- 12:00 Den otevřených dveří - přijďte si s námi si připomenout, že již více než 25 let jsme  nadějí a pomocí pro mnohé. Společně se ohlédneme, s jakými představami jsme v roce 1994 začínali, a jaká je situace dnes.

ve čtvrtek 23.5. 2019 v čase 10:00- 11:30 setkání pro kněze a zasvěcené osoby - diskuze na téma „Možnosti vzájemné spolupráce"    -  společně se zamyslíme nad prací s biřmovanci, snoubenci a nad přínosem naší organizace v pastoraci rodin.

Těšíme se Vaši účast.

Vzhledem k prostorovým možnostem prosíme o vyplnění přihlášky na Vámi zvolenou akci.

Je možné se účastnit více akcí , dle Vašeho uvážení. 

Drobné občerstvení bude zajištěno.  

Společná děkovná mše za dvaceti pěti letou existenci bude sloužena v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u jezuitů) ve čtvrtek 23.5.od 12:15

 

Děkujeme za Vaši případnou finanční podporu organizace.

25 let CENAP-1.jpg
Logo Cenap coloured
Logo Cenap coloured
press to zoom