AEFE2247.JPG
Chcete se stát členy Alinace?
Posláním Aliance  je:
 • nabídka  kontaktů na poradce PPR, které z CENAP můžeme doporučit 
 • pomoc a podpora absolventům kurzů pro poradce symptotermální metody ( STM PPR), 
       kteří poskytují poradenství a osvětu v této oblasti.

 

Prostřednictvím Aliance poradců STM PPR

bychom rádi pomohli zkvalitnit informovanost o symptotermální metodě

a poradenství v této oblasti.

 

Podmínky členství v Alianci:

 • Prokázání znalostí STM-PPR,vyučované v CENAP, i ostatních metod PPR a základních znalostí z oblasti antikoncepce a umělého oplodnění na základě úspěšného absolvování kurzu pro poradce STM-PPR, pořádaného CENAP

 • Etické postoje v souladu s úctou k životu od početí po přirozenou smrt a s úctou k rodině - člen aliance se zavazuje, že bude vždy vystupovat v souladu s projevy  úcty k životu od početí po přirozenou smrt a s úctou k rodině. Prakticky to tedy znamená, že nebude doporučovat postoupení umělého ukončení těhotenství, užívání hormonální antikoncepce, stimulace ovulace, zavádění nitroděložního tělíska, a podstupování umělého oplodnění ani je nijak propagovat. O metodách antikoncepce informuje objektivně v souladu se znalostmi z  kurzu STM PPR. Metody PPR vnímá jako metody porozumění a respektování plodnosti. Rodinu člen aliance vnímá jako společenství otce, matky a případně jejich dětí s tím, že nejvyšší hodnotou vztahu mezi mužem a ženou představuje manželství, založené na vzájemné úctě a věrnosti. 

       Práce člena aliance není nijak propojena s magií, homeopatií. 

 • Aktivní práce v dané oblasti - vždy ke konci kalendářního roku , nejpozději do 15.3. roku následujícího, vykázat poradenství (vysvětlení principu STM-PPR nebo zhodnocení záznamu STM…dle situace nejméně se 2 klientkami, a to formou komunikace osobní, e-mailové- včetně facebooku či dalších sociálních sítí či přes skype či telefonické) či zprávu o provedení přednášky na dané téma.

 • Ochota i nadále se vzdělávat - absolvování nejméně 1 sobotního doškolovacího semináře pořádaného CENAP  během 1 kalendářního roku nebo vzdělávání v organizacích obdobně zaměřených jako CENAP (např. studium rodiny -  Institut Jana Pavla II.) a k tomu získat nejméně 10 bodů z vědomostních dotazníků   během kalendářního roku. V případě neúčasti na kurzech je potřebné během roku získat nejméně 13 bodů z vědomostních dotazníků. 

 • Členové aliance využívají pro osvětu v dané oblasti publikace „Průvodce STM“, „Neplodnost“, „Kojení a návrat plodnosti“ a Záznamové tabulky vypracované v CENAP. 

 • Členství se obnovuje vždy po roce.

 • Členství není vázáno na občanství či bydliště v ČR- člen může působit v kterékoliv zemi.

 • Pravidelný členský příspěvek - pro rok 2020 je stanovený členský příspěvek  400 Kč na osobu, 600 Kč pro manželský pár.

·

Členství umožňuje:

 • vzdělávání v CENAP se slevou - vždy uvedeno u daného kurzu, semináře

 • možnost vzájemného setkávání a osobních konzultací.

 • poskytnutí aktuálních prezentací, které se promítají v rámci Kurzu STM PPR pořádaného CENAP, o které se můžete následně ve své práci opřít.

 • možnost konzultací situací klientek - ročně nárok na konzultace 2 záznamů STM nebo 1 zdravotní konzultace zdarma

 • sleva na publikace vydané v CENAP - pro rok 2020: pokud bylo v roce 2019 získáno 15 bodů za vědomostní dotazníky, je sleva 20%, jinak je automatická  cena při členství v Alianci 10%. 

Máte zájem rozšířit řady členů aliance? Napište nám, vyplňte formulář projevení zájmu, který je níže.