Přechodem bez umělých hormonů

Období přechodu je opředeno mnoha mýty a předsudky. Jaká jsou fakta o tomto fyziologickém období v lidském životě?  I když i muži mají svůj „přechod“, a následnou andropauzu, budeme se věnovat především problematice přechod u ženy – fyziologii tohoto období i jak řešit případné obtíže.

Termín: 17.2.2018 13:00 -17:00

Témata:

Fyziologie přechodu

PPR v období přechodu

Jak řešit možné potíže přechodu

Jak předcházet důsledkům přechodu – prevence osteoporozy

​Přednášející:

MUDr. Ludmila Lázničková, gynekoložka

 

Platba:

·         500 Kč (20 €) při dosažení nejméně 6 bodů za správné odpovědi na otázky, které jsou součástí přihlášky, (Vaší vstupenkou jsou také Vaše znalosti) při platě do 5.2. včetně

·         650 Kč (26 €) při dosažení nejméně 6 bodů za správné odpovědi na otázky, které jsou součástí přihlášky. (Vaší vstupenkou jsou také Vaše znalosti) při platě od 6.2. do 15.2.

·         850 Kč (35 €) při platbě do 5.2. včetně  po potvrzení přijetí přihlášky a přidělení variabilního symbolu (při nesplnění znalostní podmínky).

·         1000,- Kč (40 €) uhrazeno od 6.2. do 15.2., po potvrzení přijetí přihlášky a přidělení variabilního symbolu (při nesplnění znalostní podmínky).

·         1250,- Kč (50 €) uhrazeno od 16.2. nebo při platbě na místě - pouze v případě potvrzení volného místa

Sleva pro studenty a pro členy Aliance poradců PPR 200 Kč (vždy adekvátně k dané platbě)  - studium či členství vypište do kolonky profese.

Jak se přihlásit?

Pro přihlášení využijte on-line přihlášku která je na konci této stránky ↓ Je nutné se přihlásit předem.

Těšíme se na setkání a sdílení se s Vámi!