top of page

Přednášky pro farní společenství a biřmovance

Nabízíme provedení jednorázové přednášky pro farní společenství, biřmovance či další zájmové skupiny

NAPROHELP

Úspěšné řešení nechtěné neplodnosti– pro ty, které zajímá, jak se dá řešit nechtěná neplodnost bez poškozování zdraví, bez umělého oplodnění, v souladu s učením katolické církve.

Teologie těla v praxi

Sexuální život v manželství je v Božím plánu. Pro krásu prožitku je důležité znát nejen odlišnosti v prožívání sexuality u muže a u ženy, ale i rozumět řeči těla, rozumět zákonitostem lidské plodnosti.

Desatero a lidská plodnost

Jak žít v souladu s Desaterem, poukázání na to, ve kterých bodech se Desatero dotýká otázek, souvisejících s lidskou plodností.

Manželství a úskalí antikoncepce

Jak naplnit manželský slib a zodpovědný přístup k rodičovství , s informacemi, o kterých se v propagačních letácích na antikoncepci nepíše.

PPR nebo antikoncepce

Pro ty, které zajímá, jak se dá řešit oddálení početí dítěte bez poškozování zdraví a při tom spolehlivě.

Antikoncepce jako lék?

Důležité informace o situacích, kdy je HAK nabízena jako lék a zda se při daných situacích dá nalézt jiné řešení.

Význam PPR v manželství

Metoda PPR není jen velice spolehlivá metoda vyhnutí se početí, napomáhá při řešení nechtěné neplodnosti, její znalost je důležitá i pro správné stanovení termínu porodu a určení délky těhotenství. V rámci přednášky si můžete více uvědomit, co vše se dá ze záznamové tabulky vyčíst.

Manželství a bioetika

Praktický přístup k bioetickým otázkám v každodenním životě ve vztahu mezi mužem a ženou.

Dítě jako dar Boží

Od počátku. Pro ty, které zajímá, co mohou udělat pro zdravý průběh těhotenství, jaká vyšetření v těhotenství není nutné podstupovat, která jsou naopak doporučeníhodná.

Na cestě za miminkem

Příprava na narození dítěte začíná mnohem dříve, než jeho početím – přenáška o tom, co vše může mít vliv na zdravý vývoj těhotenství.

Děti odcházejí z domu, zdraví přestává sloužit…

O záludnostech přechodu (klimakteria) u ženy i u muže, jak jimi projít ve zdraví tělesném i psychickém ke spokojenému stáří.

Lidská sexualita

Výraz vzájemné komunikace mezi mužem a ženou – o zdravém pohledu na lidskou sexualitu, jak ji zdravě prožívat před manželstvím i v manželství.

Má láska hranice

Hranice ve vztahu, co je opravdová láska a jaké jsou nezdravé formy lásky.

Opravdová láska, zdravý vztah

Každý z nás touží po vztahu, který jej bude naplňovat, obohacovat. Co vlastně rozumíme pod slibem, že si zachováme lásku, úctu, věrnost?

Láskyplná komunikace

O tom, jak spolu komunikovat a tím zlepšit svůj vztah i po letech manželství.

Jak mluvit s dětmi o sexu

Určeno rodičům a prarodičům dětí předškolního věku.

Jak přežít pubertu svých dětí

Určeno rodičům dospívajících.

Jsem jedinečná

Pro dospívající dívky ve věku 13-17 let.

Reklama, média, sexualita

Upozornění na nejčastější důsledky vlivu medií na vnímání lidské sexuality, sdělení, jaká jsou fakta o lidské sexualitě jako daru

Sexualita je dar

Přednáška především pro náctileté, jak přijmout svou sexualitu vskutku jako dar

 

Odvaha žít zdravě

O zdravém pohledu na reprodukční zdraví v souladu s nejnovějšími poznatky.

Místo konání: U vás ve vaší farnosti nebo on-line z CENAP

Cena: on-line připojení  3500 Kč pro max. 15 účastníků/připojení 

 

osobní forma 2500 Kč + náklady na cestu:

 

  • 300 Kč po Brně nebo do 20 km

  • 8 Kč/km mimo Brno nebo více než 20 km

 

V případě zájmu nám napište e-mail na adresu cenap@cenap.cz.

bottom of page