top of page

Specifikace kurzu Být sama sebou

POPIS KURZU:

Typ kurzu

Představuje motivační intenzivní kurz pro dívky ve věku 12 – 18 let – dále klientky.

Na setkáních se formou her, testů a diskusí probírají témata, jako jsou sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, zájmy, partnerské vztahy, masáže, relaxace, lidská sexualita, závislosti, zdravá výživa, kosmetika a kadeřnictví.

Programy podporují zdravý tělesný i duševní rozvoj dospívajících.

Program učí klientku využívat informace a umět si vybírat pro ni ty nejvhodnější přístupy se zachováním její důstojnosti. Poskytovatel nemá zodpovědnost za zdravotní stav klientky a za její rozhodování při zdravotnických úkonech.

Cílová skupina

Dospívající dívky ve věku 12 – 18 let

Témata kurzu

Sebevědomí, osobnost, komunikace, společenská etiketa, image, zájmy, partnerské vztahy, masáže, relaxace, lidská sexualita, závislosti, zdravá výživa, kosmetika a kadeřnictví.

VÝŠE ÚHRADY:

Cena týdenního interaktivního kurzu je daná ceníkem aktuálním na přihlášce či webu.
V ceně jsou zahrnuty písemné materiály pro klientky a drobné občerstvení.


DOBA TRVÁNÍ KURZU:

Týdenní interval, vždy od pondělí do pátku, a to vždy od 9:00 do 13:30.

ROZSAH, MÍSTO A ČAS:

Termíny

Klientka bude kurz navštěvovat ve stanoveném termínu, který uvedla na přihlášce a který jí byl zpětně potvrzený.

Omluva nepřítomnosti na kurzech

V případě, že se klientka kurzu nemůže dostavit na jednotlivá již předem domluvená setkání, je povinna omluvit se nejpozději den předem e-mailem nebo telefonicky na telefonním čísle: 543 254 891.

Omluva v den konání programu je považována za řádnou jen v tom případě, pokud je nejpozději do týdne doloženo lékařské potvrzení o nemoci.

Pro kurz Být sama sebou platí storno poplatky.

Pokud klientka v průběhu lekce musí odejít, je nutné, aby předem předložila písemný souhlas s odchodem z kurzu. Tento souhlas musí být podepsaný klientčiným zákonným zástupcem. V případě opuštění prostor konání kurzu poskytovatel nenese za klientku zodpovědnost.

Místo poskytování služby

Centrum naděje a pomoci, Vodní 13, Brno (poskytovatel)

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

Přihlášení na program

Upřednostňuje se elektronické přihlášení vyplněním přihlášky.

Pokud není tato možnost, je možné se přihlásit telefonicky, osobně na recepci Centra naděje a pomoci či korespondenčně. Přijetí přihlášky bude zpětně zájemci potvrzeno. Účast je možná jedině po potvrzení přihlášení pověřeným pracovníkem.

Kurz představuje ucelený celek, proto jsou přijímány jen přihlášky na celý kurz.

Prezenční listina

Klientka je povinna při každé účasti na jednotlivé lekci programu podepsat se na prezenční listinu ještě před zahájením dané lekce.

Přezouvání

Na všechny programy je nutné se přezouvat nebo použít návleky.

Organizace programu

Kurz probíhá v prostorách Centra naděje a pomoci dle aktuálně domluveného schématu.

Prezenční listina se podepisuje na recepci.

Doporučené potřeby: pohodlné oblečení, přezůvky a psací potřeby, případně oblíbená dekorativní kosmetika.

Kontaktní údaje

Vedoucí kurzu: Mgr. Jana Vaňková

Vedoucí organizace: MUDr.Ludmila Lázničková
Tel.: 543 254 891

bottom of page