top of page

Komunikace v manželství - jak, kdy a o čem?

online webinář - aktuálně je k dispozici nahrávka přednášky z 21. 4. 2022

Je určený pro ty, co již spolu nějakou dobu žijí a chtějí vylepšit komunikační schopnosti. 

Tajemství harmonického manželství je přímo závislé a ukryté v umění láskyplné komunikace. 

Společné sdílení dobrých i negativních událostí našeho života je cesta ke štěstí.

Říká se: "Sdílení radostné věci přináší dvojnásobnou radost,

sdílení těžkosti znamená poloviční utrpení". 

Komunikace by neměla být jednostrannou záležitostí. Aby byla přínosná pro oba, 

musí být na rovnocenné úrovni, a to vyžaduje oboustranné zapojení a snahu.

I když se nám daří oboustranně rovnocenná komunikace

někdy může být pro nás těžké nějakou věc sdělit, něco říci, máme obavy,

jak bude náš partner reagovat, bojíme se konfliktu. Často si už sami určujeme,

jak by to mohlo dopadnout a tak to raději v sobě potlačíme. Mnohdy je to ale něco,

co je pro nás důležité a možná si sami tuto důležitost neuvědomujeme.

Na druhou stranu jsme schopni mluvit hodiny a hodiny o věcech nepodstatných, nebo se nám může stát, že mluvíme jen o dětech a věcech provozních. Abychom mohli růst ve vzájemné lásce, potřebujeme poznávat druhého a právě komunikace zaměřená na druhého, na jeho city, touhy, představy a přání, je velice úspěšným prostředkem.

Nestačí tedy jen umět správně "technicky" komunikovat, důležité je i správné načasování a obsah.

Muž a žena jsou dvě nádherné bytosti stejné rovnosti, ale značně odlišní a to i v tom, o čem chtějí mluvit.

Jak vytvořit komunikační harmonii těchto dvou odlišných světů, jak najít oboustranné naplnění ve vzájemné komunikaci.

Cesta je poznávat svět toho druhého a hledat cesty, jak konkrétně já mohu ve světě mé ženy, mého muže,

být tou nejkrásnější součástí.

Nespoléhejte se na to, že "to" samo přijde, že se "to" samo vyřeší. Tak to v reálném životě nefunguje.

Je potřebné pro to něco udělat!

Tento webinář může být pro Vás dobrým odrazovým můstkem,  jak skočit do oceánu komunikačních možností :-)

Přednášející MUDr. Lázničková

Cena nahrávky: 350 Kč  

 

Platbu provádějte až po potvrzení přihlášky a přidělení variabilního symbolu.

Na základě přijetí Vaší platby Vám bude emailem poslán odkaz nahrávku.

Případně je možné na cenap@cenap.cz zaslat dotazy k tématu. 

Romantická procházka v Sunset
bottom of page