V našem centru vyučujeme symptotermální metodu (STM PPR), kterou vypracovala německá Pracovní skupina PPR (Malteser Arbeitsgruppe NFP) spolu s podněty dr. Widhalmové z rakouského Institutu pro manželství a rodinu. Metodika je podložena zkušenostmi z gynekologické ambulance MUDr. Lázničkové.

Je to vědecky podložená metoda, na základě které se v menstruačním cyklu plodné období stanoví přesně podle toho, jak tělo k ženě „promlouvá“, jak si žena s mužem vyhodnotí všechny příznaky jejich plodného a neplodného období. Plodné dny se tedy nevypočítávají, jak by asi podle statistiky měly být, ale stanovují.

V tom je veliký rozdíl oproti běžně tradovaným představám o podstatě přirozeného plánování rodičovství.

Základním předpokladem spolehlivosti je znalost pravidel, podle kterých se plodné dny vymezí. 

Dalším krokem ke spolehlivosti je akceptování plodných dnů stanovených podle naučených pravidel.

Námi nabízené kurzy:

individuální setkání vždy po jeden pár se zaměřením na řešení nenaplněné touhy po dítěti 

vysvětlení PPR v období po porodu