Jednorázové setkání pro dospívající dívky v termínu dle rozpisu nebo i individuálně
Týdenní kurz pro dívky ve věku 12 - 18 let v průběhu prázdnin 
Pokračovací týdenní kurz, pro ty, které již "Být sama sebou " absolvovaly